ویژگی های حفاظ تکمیل
حذف آکاردئونی ها

استفاده از ده ها کیلو آهن در جلوی درب بع...

دارای گواهی نامه ثبت اختراع

گواهی تایید مراجع ذیصلاح کشور به انحصاری...

قطعات اصلی و فلزی حفاظ تکمیل

قطعات اصلی و فلزی حفاظ تکمیل که با ورقها...

نمایی از پشت حفاظ در حالت جمع

نمایی از پشت حفاظ در حالت جمع  با ...

بوشهای مخصوص دربهای فیبری و نازک، برای افزایش مقاومت

بوشهای مخصوص دربهای فیبری و نازک، برای ا...

ویژگی های انحصاری حفاظ تکمیل

ویژگی های انحصاری حفاظ تکمیل ...