همه قفل ها قابل باز شدن هستند!!!

ثابت کردن قفل، موجب سادگی باز شدن آن میگردد!!!

مدتهاست که برای نمایش ایمنی بیشتر درب های اکاردئونی قفلهای کتابی را داخل قاب های فلزی تعبیه میکنند که بشدت خطرناک می باشد .

حفاظ تکمیل تنها وسیله ایست که ضمن زیبایی و ایمنی بیشتر، دو قفل کتابی را دور از دسترس قرار می دهد.