ویژگی های حفاظ تکمیل
اسامی قطعات تشکیل دهنده حفاظ تکمیل

1.بازویی ثابت 2.بازویی متحرک 3.درپوش ت...

ویژگی انحصاری حفاظ تکمیل

ضعف تمام دربهای ورودی آپارتمانها، به دلی...

طراحی منحصر به فرد حفاظ تکمیل

طراحی حفاظ تکمیل به گونه ایست تا بتواند ...

فاصله ثابت حفاظ (در ۳ حالت استفاده) از سطح درب

فاصله ثابت حفاظ (در 3 حالت استفاده) از س...

ویژگی حفاظ تکمیل

طراحی دو قطعه اصلی حفاظ تکیل برای نصب و ...

ویژگی حفاظ تکمیل

نمای داخلی از برش بازوی متحرک ...