حذف آکاردئونی ها

استفاده از ده ها کیلو آهن در جلوی درب بعضی از آپارتمان ها !!! نه تنها کمترین ایمنی را به واحدها نمیدهند بلکه ضمن زشت کردن نمای درب، مشکلات فراوان دیگری را نیز ایجاد می نماید. لذا، یکی از اهداف طراحی و تولید حفاظ تکمیل، جلوگیری از مصرف غیرضرور آهن برای ساخت حفاظ های آکاردئونی در کشور می باشد.