ضعف بسیار مهم دوربینهای مداربسته

 

شرکت ما مدعی برطرف کننده مشکل دوربین های مدار بسته از جمله ورود با نقاب ، قطع برق ، بروز اشکال فنی  و ... می باشد.