توجّه: اشکالات بسیار مهم و اساسی!!!!

همه حفاظ های پشت درب آپارتمانی(نصب شده در داخل واحد) که در اروپا و کشورمان مورد استفاده قرار می گیرند و قابلیت باز و بسته شدن آن از توپی بیرون نیز وجود دارد: چنانچه به هر دلیل ساچمه های توپی بیرونی درست عمل نکرده و درب باز نشود!!! راهی بجز تخریب توپی و درب نخواهد بود !!! 

(حفاظ تکمیل) با توجه به نکات مهم یاد شده و مشکلات عدیده دیگر حفاظ های متعارف در کشورمان، طراحی و تولید گردیده است تا ضمن برطرف نمودن آنها بالاترین ایمنی و زیبایی را به هموطنان ارائه نماید.