نکات و مطالب حفاظ در (تکمیل)

ضمن تشکرفراوان ازشماهموطن عزیزبرای خریدحفاظ(تکمیل)لازم میدانددرهمین رابطه نکات بسیار مهمی رابه اطلاع برساند:
همه تولیدکنندگان قفل،کلیه یراق فروشان،تمام کلیدسازان وتنهاتعدادی ازهموطنان ازاشکالات فنی بسیارمهم واساسی موجود درقفلهای داخلی وخارجی که همیشه بر روی دربهای ورودی آپارتمانها مورد استفاده قرارگرفته و میگیرند، مطلع می باشند.به دلیل فقدان راهکارفنّی مناسب این عیوب همچنان وتاکنون باقی مانده اند.وسائل و روشهای متعارفی که برای کاهش این ایرادات بکارگرفته شده نیزکاملاً مشکل گشا نبوده اند.
1- جهت نصب قفل برروی همه دربهامیبایستی به عرض 2/5بطول 22وبه عمق 8سانتیمتر از ضخامت 5 سانتیمتری کلاف درب(باعو)خالی شود، این عمل باعث ضعیف شدن کلاف درب شده ودرمقابل ضربه یا اهرم کردن،شکسته و درب بسادگی بازخواهدشد(شکل مقابل.)
2- تمام توپی قفلهای موجوددربازار(داخلی/خارجی)یابسادگی قابل بازشدن بوده ویا در مقابل افرادمغرض بسیارآسیب پذیرمیباشند(تخریب/ ورود شئ خارجی به داخل توپی).
3- قفلهای جدیدومدرن الکترونیکی اکثراً به روش بند- 1فوق نصب میشوند.علاوه براین دارای مشکلات تعمیر و نگهداری وخدمات فنی خاصی میباشند.
4- حفاظهای آکاردئونی/تک لنگه آهنی،گذشته ازقیمت بالا،مشکلات نصب ونگهداری، جاگیری،زشت کردن راه پله ها و مسائل نظافتی،عموماًبه دلیل گران بودن قفل مناسب برای بستن آنها ازقفلهای نامناسب استفاده میشود که بسادگی وبدون کمترین صدا باقیچی های آهن برموجود دربازارقابل بریده شدن ویا
تخریب میباشند.
5- دربهای ضدسرقت جدیدباوجود داشتن زیبایی واستحکام زیاد،دارای توپی قفلهای ضعیف درمقابل ورود اشیاء خارجی و یاتخریب عمدی توسط افراد مغرض میباشند.دراین صورت بازنمودن درب بسیارمشکل،پرهزینه و زمانبرخواهدبود. پس چه بایدکرد؟

ما تمام مشکلات فوق را با اتّکا بر تجربیات فنی/علمی و سالها بررسی و تحقیق بوسیله حفاظ(تکمیل) که پس ازتائید وزارت محترم صنایع وثبت دراداره اختراعات کشور وبا لطف خداوندمتعال تولید گردیده،برطرف نموده ایم .امید است این کارکوچک ما درشان هموطنان آپارتمان نشین مان باشد.

مشخصات فنّی"حفاظ تکمیل:"

1- دارای ایمنی و استحکام لازم و کافی است.
2- به دلیل نصب درجلوی توپی قفل،مانع ازهرگونه دستکاری،تخریب وبازکردن درب میگردد.
3- موجب برقراری ارتباط مستحکم بین درب وچهارچوب آن شده وازشکسته شدن باعوی درب با اهرم یاضربه،کاملاًجلوگیری میکند(هیچ یک ازنمونه های دیگرخارجی/داخلی این خصوصیت ویژه را ندارند).
4- بی صدا میباشد(دهنه قیچی های آهنِش بر ِبل غیرقا برقادربه بریدن هیچ قسمت ازاین حفاظ نبوده و زنجیر داخل بازویی ها نیز برش باآهن برهای دستی که باصدای بلند کارمیکنند راتقریباً غیرممکن میکند.) نکته مهم این است که سارقین و افراد غیرمجازهمیشه سعی در ورود آرام به آپارتمانها داشته و از ایجاد هرگونه سروصدا خوف می نمایند.
5- با اهرم کردن نمیتوان درب رابازنمود زیرا واشرهای بزرگ بکار رفته درپشت درب مانع کامل این کار بوده ودرصورت فشار زیاد بازوییها گیرپاژ میکنند (احتمال خردکردن درب باصدای بلندنیز تقریباً غیر محتمل میباشد.)
6- دارای قابلیت نصب سریع (چند دقیقه) توسط همه کلیدسازان درسراسرکشور وحتی افرادنیمه فنی میباشد.
7- میتوان بصورت ثابت روی درب نصب و یابشکل پرتابل از آن استفاده نمود( 3حالت مختلف).
8- قفل آویزمورداستفاده بر روی این حفاظ درحین سادگی،فراوانی دربازار وقیمتهای پائین، بصورتی نصب میشوندکه غیرقابل تخریب خواهندشد،دو نوع قفل کتابی دیگرقابل استفاده نیزشرایطی به مراتب ایمن تر خواهندداشت.
9- نصب آن کمترین اثر ویا تخریب ممکن را بر روی درب و چهارچوب ایجاد مینماید.
10- باآبکاری مناسب(گالوانیزه7رنگ)،مقاوم برای استفاده سالیان درازخواهدبود.
11- زیبا، سبک، کم حجم (همانند یک دستگیره بلند روی درب) ودارای قیمت مناسب میباشد.
12- درصورت عدم نیازمقطعی به استفاده،میتوان بدون تخریب درب یا چهارچوب،آنرا از روی درب برداشته و برای پرکردن سوراخهای تعبیه شده روی درب از پیچ و مهره های موجود استفاده نمود.
13- قابلیت این حفاظ بگونه طراحی گردیده تابتواندبرروی بیش از%95 ازدربهای (قدیمی/جدید) درسراسرکشور نصب شود.
14- ضعف قفل دربهای ضدسرقت رابرطرف نموده ازدسترسی(دستکاری)افراد غیرمجازکاملاً جلوگیری مینماید.
15- این حفاظ دارای سادگی دراستفاده بوده،بسرعت وبه راحتی توسط همه افرادخانواده (کوچک وبزرگ)باز و بسته میشود.
16- رنگ آبکاری آن به گونه ای انتخاب شده است که بارنگ دربهاو یراق آلات آنهاهم خوانی مناسب(هارمونی زیبا)داشته وباتمام آنهاقابل ست شدن خواهد بود.
17- هیچیک ازقطعات این مجموعه مستهلک شونده نبوده و درصورت نیاز احتمالی به هریک از آنها ،بسادگی از مراکز عرضه کننده قابل تهیه میباشند.
18- حفاظ تکمیل،بدون هرمشابه دیگر(داخلی/خارجی)حداقل برای مدت14سال(مانده ازمدت انحصاری بودن اختراع)توسط طراح وتولیدکننده آن بطورکاملاً انحصاری وکیفیت کاملاً موردتائید ساخته وعرضه خواهد گردید.
19- هرگزنیازی به تعمیر ونگهداری وخدمات فنی دیگرنخواهد داشت.
20- برای تمیزکردن این حفاظ تنها یک تکه دستمال نم دار کافیست(هرگزازمواد شوینده شیمیایی استفاده نشود).
21- طول حفاظ درحالت بسته،74سانتیمترمیباشد لذا برای دربهای یک لنگه ودو لنگه با عرض کمتراز 75سانت قابلیت استفاده بصورت ثابت ندارد و تنها می توان از آن به شکل پرتابل استفاده نمود. این حفاظ رابر روی درب هایی که در راستای افقی مغزی قفلشان امکان سوراخ کاری و بستن پیچهای (دیاق ثابت یامنحرک) وجود نداشته باشدنمیتوان استفاده نمود.

 

دلتان میخواهد بدانید چگونه از سرقت منزلتان جلوگیری شود؟ این مطلب را از دست ندهید.

را میتوان یکی از عمدهترین جرایمی برشمرد که در طول سال در کشور به وقوع میپیوندند. بدون شک، همه ما بخش...

توصیه های پلیس پیشگیری ناجا برای پیشگیری از وقوع سرقت

رئیس پلیس پیشگیری ناجا توصیه هایی را برای پیشگیری از وقوع سرقت در ایام نوروز مطرح کرد. به گزارش ا...

دلیل برتری قفل کتابی نسبت به قفلهای آویز

هر وسیله جدید به دلیل نقص در رقیب سنتی و یا نیاز بازار ساخته میشود، این مسئله در مورد قفلهای کتابی ه...

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.

دیدگاه برای موضوع نکات و مطالب حفاظ در (تکمیل) (0)